Zaloguj

plde
www.bip.gov.pl

Izba Notarialna Wrocław

Izba Notarialna we Wrocławiu

STREFA DLA APLIKANTA

W tym miejscu znajdują się informacje o aktualnych wydarzeniach związanych z prowadzonymi przez Izbę szkoleniami aplikantów, plany zajęć, wykaz aplikantów, jak również wyniki (egzaminów / kolokwium).

2021-05-06 15:32 #

WYKAZ APLIKANTÓW


2021-03-31 19:03 #

Wykaz aplikantów notarialnych


2021-01-07 12:15 #

Komunikat w sprwie opłaty rocznej za aplikację notarialną w 2021 r.

Opłata roczna za aplikację notarialną w 2021 roku wynosi

a) dla aplikantów: I-go, II-go i III-go roku - 5.850,00 zł (pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych),

b) dla aplikantów IV-tego roku - 2.925,00 zł (dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych);

Opłatę należy wpłacić w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku na rachunek Izby Notarialnej we Wrocławiu

nr: 43 1090 2503 0000 0001 1675 2944,

wpisując w tytule przelewu nazwisko i imię aplikanta oraz rok naboru na aplikację.


2020-05-28 15:58 #

Rozporządzenie MS organizacja i przebieg aplikacji zmiana rozp.


2020-05-05 15:57 #

Wykaz aplikantów notarialnych


2020-04-15 11:55 #

Komunikat dla aplikantów notarialnych

Sz.P. Aplikanci Izby Notarialnej we Wrocławiu

Uprzejmie informuję, co następuje:

1) Sprawa dzienniczków aplikantów II, III i IV roku – w większości dzienniczki zostały złożone w pierwotnie wyznaczonym terminie; osoby które dzienniczków nie złożyły, będą poinformowane o nowym terminie (termin złożenia dzienniczków do 20 kwietnia 2020 r. jest nieaktualny).

2) Zajęcia seminaryjne – kolejne planowane dla Was zajęcia seminaryjne (zgodnie z ogłoszonymi na stronie www planami zajęć) do odwołania będą się odbywały w formie videokonferencji. Do uczestnictwa w zajęciach konieczny jest ze strony uczestników stały dostęp do internetu, komputer z działającą kamerą i mikrofonem. Bardzo istotna jest kwestia dostępności szkoleń w tej formie dla wszystkich naszych aplikantów.

Podczas zajęć będzie możliwość prowadzenia dyskusji, zadawania pytań, wykładowca będzie sprawdzał obecność. Proszę o zapewnienie sobie miejsca do spokojnego uczestnictwa w zajęciach zgodnie z planem zajęć, jak też o przygotowanie się do zajęć i aktywny w nich udział. Szczegóły techniczne zostaną przekazane 23 kwietnia 2020 r.

3) Prowadzone dotąd zajęcia seminaryjne w formie zadań pisemnych dobiegają końca, poszczególni wykładowcy przesyłają listy z zaliczeniami i informacje o zajęciach, aplikanci otrzymują uwagi i komentarze w sposób ustalony przez wykładowcę. Ta forma zajęć wymaga także od wykładowców bardzo dużego nakładu pracy i czasu na sprawdzenie i skomentowanie prac. Mamy nadzieję, że do końca kwietnia br. uda się przekazać Państwu informacje o zaliczeniu zajęć.

4) Projekty aktów i innych czynności (III i IV rok), kolokwium (III rok) – terminy sporządzenia odpowiedniej ilości projektów wynikają z ustawy prawo o notariacie (art.71 §11), podobnie jak termin przeprowadzenia kolokwium dla III roku (art.71 §12), zatem poszczególne Rady Izb Notarialnych nie mają kompetencji do ich zmiany; Rady Izb oraz kierownicy szkoleń aplikantów na bieżąco sygnalizują Krajowej Radzie Notarialnej problemy dotyczące przebiegu aplikacji wynikające z zaistniałej nadzwyczajnej sytuacji epidemicznej; Krajowa Rada Notarialna prowadzi w tym zakresie korespondencję i rozmowy z Ministrem Sprawiedliwości; o stanowisku Ministra Sprawiedliwości i podjętych przez niego ewentualnych działaniach legislacyjnych nasi aplikanci będą informowani na bieżąco.

5) Kolokwium dla III roku – wyznaczone na 9 maja 2020 roku nie może odbyć się w tym terminie; w dniu 22 kwietnia 2020 r. zostanie podjęta decyzja co do nowego terminu kolokwium, o której zostaną powiadomieni aplikanci III roku.

Jeśli mieliby Państwo pytania lub sugestie, uwagi co do praktyk sądowych (II rok) i u patronów (wszystkie roczniki), proszę o ich przesłanie mailem do biura RIN.

Z poważaniem
Maria Dworak
Łukasz Zagrobelny

więcej...

2020-03-12 09:01 #

Zajęcia seminaryjne do 6 kwietnia 2020 r.

Sz.P. Aplikanci Izby Notarialnej we Wrocławiu

(1) zajęcia seminaryjne

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i nadzwyczajnymi okolicznościami, Rada Izby Notarialnej we Wrocławiu na posiedzeniu w dniu 11 marca 2020 roku postanowiła, że zajęcia seminaryjne zaplanowane do 6 kwietnia bieżącego roku będą się odbywały w formie konwersatoriów przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających obustronną komunikację na odległość (par.5 ust.2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.05.2013 roku w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej). Zatem nie przyjeżdżacie Państwo do Wrocławia w tym okresie, zadania od wykładowców otrzymacie za naszym pośrednictwem, napiszecie prace i w krótkim czasie odeślecie je wykładowcom do sprawdzenia. Wykładowca zaproponuje tryb omówienia prac.

W zakresie pozostałych terminów zajęć seminaryjnych decyzja zostanie podjęta do końca marca br. z uwzględnieniem aktualnej sytuacji.

Szczegóły techniczne prześlę jutro, po rozmowach z wykładowcami.

W związku z tym bardzo proszę, abyście Państwo podeszli sumiennie do swoich obowiązków szkoleniowych, zastosowali się do poleceń wykładowców, przygotowali zadane prace i przesłali je do wykładowców celem weryfikacji.

Zadania do przygotowania zostaną przesłane odrębnie dla każdego rocznika aplikantów.

(2) Sprawa dzienniczków: II, III i IV rok

Prosimy osoby, które ich dotąd nie złożyły zrobiły to do 20 kwietnia 2019 r.

Z poważaniem
Maria Dworak
Łukasz Zagrobelny


2020-01-07 14:37 #

Komunikat w sprwie opłaty rocznej za aplikację notarialną w 2020 r


2020-01-07 11:19 #

Komunikat w sprawie zajęć seminaryjnych w roku szkoleniowym 2020


2019-11-05 08:02 #

Wykaz aplikantów notarialnych


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.06 s.