Zaloguj

plde
www.bip.gov.pl

Izba Notarialna Wrocław

Izba Notarialna we Wrocławiu

EGZAMIN WSTĘPNY

2021-10-04 10:52 #

Egzamin wstępny 2021 r.

Osoby, które zdały egzamin wstępny na aplikację notarialną w dniu 25 września 2021 roku, mogą w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały ustalającej wynik egzaminu wstępnego złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów.

Osoby, które planują rozpoczęcie aplikacji notarialnej z dniem 1 stycznia 2022 roku powinny do dnia 18 listopada 2021 roku (data wpływu do biura RIN) złożyć pisemny wniosek o wpis na listę aplikantów.

Do wniosku należy dołączyć:

  • oświadczenie notariusza-patrona wyrażające gotowość objęcia aplikanta patronatem od dnia 1 stycznia 2022 roku ze wskazaniem, czy aplikacja odbywać się będzie w trybie etatowym, czy pozaetatowym (lub wniosek o wyznaczenie patrona z urzędu);
  • kserokopię podpisanego dyplomu ukończenia studiów prawniczych w przypadku, gdy do wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną złożono zaświadczenie o ukończeniu studiów;
  • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku o wpis na listę aplikantów;
  • kserokopię uchwały w sprawie ustalenia wyniku egzaminu wstępnego na aplikację notarialną.
W przypadku zmiany nazwiska – odpis skrócony aktu małżeństwa.

więcej...

2021-09-25 21:14 #

Egzamin wstępny 2021 r. - wyniki

Liczba uzyskanych punktów z egzaminu wstępnego na aplikację notarialną przeprowadzonego w dniu 25 września 2021 r.


2021-09-21 12:34 #

Egzamin wstępny - mapka dojazdu - aktualizacja 21.09.2021


2021-08-23 10:30 #

Wytyczne na egzaminy wstępne w 2021 r.


MSKRNNotariusz.plKsięgi wieczysteKRSe-JusticePrejusDziedziczenie w EuropieARERT
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.06 s.