Zaloguj

plde
www.bip.gov.pl

Izba Notarialna Wrocław

Izba Notarialna we Wrocławiu

EGZAMIN WSTĘPNY

2020-10-19 11:31 #

Komunikat - wpis na listę aplikantów

Osoby, które zdały egzamin wstępny na aplikację notarialną w dniu 26 września 2020 roku, mogą w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały ustalającej wynik egzaminu wstępnego złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów.

Osoby, które planują rozpoczęcie aplikacji notarialnej z dniem 1 stycznia 2021 roku powinny do dnia 18 listopada 2020 roku (data wpływu) złożyć pisemny wniosek o wpis na listę aplikantów.

Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie notariusza-patrona wyrażające gotowość objęcia aplikanta patronatem od dnia 1 stycznia 2021 roku ze wskazaniem, czy aplikacja odbywać się będzie w trybie etatowym, czy pozaetatowym;
  lub wniosek o wyznaczenie patrona z urzędu.
 • kserokopię podpisanego dyplomu ukończenia studiów prawniczych w przypadku, gdy do wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną złożono zaświadczenie o ukończeniu studiów.
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku o wpis na listę aplikantów.
 • kserokopie uchwały w sprawie ustalenia wyniku egzaminu wstępnego na aplikację notarialną.

W przypadku zmiany nazwiska – odpis skrócony aktu małżeństwa.

więcej...

2020-09-28 15:42 #

Wyniki egzaminu wstępnego 2020 r.


2020-08-10 15:49 #

Pismo do Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej - wytyczne MS i GIS


2020-07-17 12:07 #

Biuletyn Informacji Publicznej Egzamin wstępny w 2020 r.

Biuletyn informacji pulicznej.
wytworzenieMagdalena Orłowska2020-07-17 12:09:17
ostatnia zmianaMagdalena Orłowska2020-07-17 12:09:17
publikacjaMagdalena Orłowska2020-07-17 12:09:17

2019-10-14 14:42 #

Komunikat - wpis na listę aplikantów

Osoby, które zdały egzamin wstępny na aplikację notarialną w dniu 28 września 2019 roku, mogą w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały ustalającej wynik egzaminu wstępnego złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów.

Osoby, które planują rozpoczęcie aplikacji notarialnej z dniem 1 stycznia 2020 roku powinny do dnia 22 listopada 2019 roku złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów.
Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie notariusza-patrona wyrażające gotowość objęcia aplikanta patronatem od dnia 1 stycznia 2020 roku ze wskazaniem, czy aplikacja odbywać się będzie w trybie etatowym, czy pozaetatowym;
  lub wniosek o wyznaczenie patrona z urzędu.
 • kserokopie podpisanego dyplomu ukończenia studiów prawniczych w przypadku, gdy do wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną złożono zaświadczenie o ukończeniu studiów.
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku o wpis na listę aplikantów.
 • kserokopie uchwały w sprawie ustalenia wyniku egzaminu wstępnego na aplikację notarialną.

W przypadku zmiany nazwiska – odpis skrócony aktu małżeństwa.

więcej...

2019-09-28 21:30 #

Biuletyn Informacji Publicznej Wyniki egzaminu wstępnego 2019 r.

Informacja o liczbie uzyskanych punktów z egzaminu wstępnego na aplikację notarialną przeprowadzonego w dniu 28 września 2019 roku.
Biuletyn informacji pulicznej.
wytworzenieMagdalena Orłowska2019-09-28 21:30:01
ostatnia zmianaMagdalena Orłowska2019-09-28 21:30:01
publikacjaMagdalena Orłowska2019-09-28 21:30:01
więcej...

2019-07-05 14:35 #

Biuletyn Informacji Publicznej Egzamin wstępny w 2019 r.

Biuletyn informacji pulicznej.
wytworzenieMagdalena Orłowska2019-07-05 14:36:03
ostatnia zmianaMagdalena Orłowska2019-07-05 14:36:03
publikacjaMagdalena Orłowska2019-07-05 14:36:03

2018-10-24 08:04 #

Wpis na listę aplikantów

Osoby, które zdały egzamin wstępny na aplikację notarialną w dniu 29 września 2018 roku, mogą w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały ustalającej wynik egzaminu wstępnego złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów.

Osoby, które planują rozpoczęcie aplikacji notarialnej z dniem 1 stycznia 2019 roku powinny do dnia 26 listopada 2018 roku złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów.

Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie notariusza-patrona wyrażające gotowość objęcia aplikanta patronatem od dnia 1 stycznia 2019 roku ze wskazaniem, czy aplikacja odbywać się będzie w trybie etatowym, czy pozaetatowym;
  lub wniosek o wyznaczenie patrona z urzędu.
 • kserokopie podpisanego dyplomu ukończenia studiów prawniczych w przypadku, gdy do wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną złożono zaświadczenie o ukończeniu studiów.
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku o wpis na listę aplikantów.
 • kserokopie uchwały w sprawie ustalenia wyniku egzaminu wstępnego na aplikację notarialną.

W przypadku zmiany nazwiska – odpis skrócony aktu małżeństwa.

więcej...

2018-09-29 19:59 #

Biuletyn Informacji Publicznej Wyniki egzaminu wstępnego 2018 r.

Informacja o liczbie uzyskanych punktów z egzaminu wstępnego na aplikację notarialną przeprowadzonego w dniu 29 września 2018 roku.
Biuletyn informacji pulicznej.
wytworzenieMagdalena Orłowska2018-09-29 22:28:03
ostatnia zmianaMagdalena Orłowska2018-09-29 22:28:03
publikacjaMagdalena Orłowska2018-09-29 22:28:03
więcej...

2018-06-25 12:29 #

Biuletyn Informacji Publicznej Egzamin wstępny w 2018 r.

Biuletyn informacji pulicznej.
wytworzenieMagdalena Orłowska2018-06-25 12:32:42
ostatnia zmianaMagdalena Orłowska2018-06-25 12:32:42
publikacjaMagdalena Orłowska2018-06-25 12:32:42

MSKRNNotariusz.plKsięgi wieczysteKRSe-JusticePrejusDziedziczenie w EuropieARERT
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.05 s.